Joachim Robbrecht werkt all-round in het theater als auteur, dramaturg, regisseur en performer. In 2013 richtte hij Stichting Showmachine op om eigen voorstellingen en projecten van anderen te helpen produceren. Naast zijn artistieke bezigheden en het leiden van de stichting engageert hij zich ook als docent en tutor aan kunstopleidingen. 

Zijn theater vertrekt vanuit een poëtisch engagement naar de wereld : Hij zoekt naar metaforen, verbeeldingen, verbuigingen, nieuwe relaties tussen esthetiek en ethiek, tussen de humor van taal en de sensualiteit van het lichaam. Zijn voorstellingen willen het voelen en denken raken, en een ietwat pijnlijk lachen is nooit ver weg.

Wetende dat 'alles al eens is gedaan' zoekt Joachim er toch altijd naar de grenzen van het theater te verleggen, inhoudelijk en vormelijk. Daarom werkt hij het liefst met kunstenaars die actief zijn in verschillende disciplines : dans, beeldende kunst, denken en -natuurlijk!- theater. Zijn voorstellingen verkopen zich als theater, maar zijn 'van alle markten' thuis.

Na studies literatuur in Gent (België) en inspirerende jaren in Berlijn (Volksbuehne!) en Wenen (Schwab! Bernhard! Jelinek!), leerde Joachim theater- regie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. In 2006 begon hij te werken aan een serie toneelstukken (bij Productiehuis Frascati in Amsterdam en Productiehuis Rotterdam), waarin 'de Nederlandse identiteit' centraal stond. Dat was de tijd van historische uitspraken als "Nederland kan het weer! Die VOC-mentaliteit!".  Met voorstellingen als IJs, Vincent van Gogh : leven en werk, VOC-Wijde weelderige wereld, verdiepte hij zich in de Nederlandse geschiedenis en gevoelsleven. Het waren eigentijdse portretten van een zenuwachtige samenleving in volle verandering. Nederlandsheid en de Nederlandse geschiedenis vormen een af en toe weerkerend motief in zijn werk.

Rond 2009 begon hij - in internationale samenwerkingen en met eigen voorstellingen - aan een cyclus van werken waarin niet zozeer de Nederlandse identiteit maar de notie 'wereldburgerschap' centraal stond. Fenomenen die gerelateerd zijn aan het wereldburgerschap vormden het uitgangspunt : 'Vervreemding' in Rosto in Turansureishongemaakt met Japanse performers en 'migratie-avonturen' in Oh Polskowaarin Poolse seizoensarbeiders de scène bevolkten en de parallel trokken tussen Jean Genet's De Meiden en hun eigen leven. Met het Berlijnse gezelschap Andcompany&co werkte hij in Black Bismarck over sporen van kolonialisme in ons huidige denken. In Der kommende Aufstand stond de geschiedenis en de actualiteit van Europese revoluties centraal. Later volgde Exoot Tropical Healing een voorstelling, tentoonstelling en mini-festival waarin de relatie tussen het Amsterdam van vandaag en de kortstondige Nederlandse kolonisatie van Brazilië uit verschillende perspectieven werden belicht. 

In dezelfde tien jaar (2006 tot 2016) ontwikkelt zich ook een praktijk van intensieve samenwerkingen over een langere termijn. Het meest intensief is de samenwerking met regisseur Sarah Moeremans die hem aanspoort tot het schrijven van een serie theaterteksten, die culmineert in de Crashtest Ibsen serie (zie de Nederlandse Toneelbibliotheek), waarvan de stukken al meer dan tien jaar worden gespeeld. De marathonvoorstelling van Het Zuidelijk Toneel in seizoen 23-24 vormt daarin een hoogtepunt. Daarnaast schrijft Joachim ook een aantal stukken voor het jeugdtheater voor regisseur Timothy de Gilde, zowel bij tg Oostpool als bij de Amsterdamse Toneelmakerij en het Utrechtse Dox : King Oeboe, Bromance, GTA5, Drie Biggetjes en een Wolfspak, en Wat me niet Breekt. Ook speelde en schreef hij voor Dood Paard (In die Nag, OMG XMASSHOW WTF, Queens en Op Hoop Van Zegen) en voor Wunderbaum schrijft hij Venlo

Omtrent en na 2016 concentreert Joachim's praktijk zich op schrijven, dramaturgie, lesgeven en het co-produceren van theaterprojecten. Hij schrijft ondere andere het publiekssucces Rijgen, de trilogie What's in a Fairy-Tale? en Mission Molière. In zijn schrijfpraktijk werkt hij vanaf dan ook zeer regelmatig en steeds intensiever samen met Artun Alaska Arasli, waaruit in 2024 de samenwerking voor Amsterdam Poet's Theater resulteert. 

Hij ontwikkelt zich als dramaturg in de processen en producties van Sarah Moeremans en (in min of meer chronologische volgorde) als adviseur op uitnodiging van Dries Verhoeven (God zegene de Greep) Julian Hetzel (Automated Sniper), Sien Vanmaele, de Warme Winkel (Privacy). Daarna volgen bijdrages als dramaturg en 'outside eye' voor kunstenaars als Jimmy Grima en Asa Horvitz (Ghost) en als scriptcoach voor een aantal producties van Vincent Rietveld bij de Warme Winkel en jonge collectieven en kunstenaars zoals Blauwdruk Collectief, Antiklimax van Koen van Seuren en David Westera. Met Enkidu Khaled ontwikkelt zich door de jaren heen een artistiek gesprek dat leidt tot samenwerkingen in verschillende constellaties, onder andere als performer voor God 99. Samen initiëren en conceptualiseren ze ook Tank Tink, waarin ze verschillende kunstenaars vragen om met hun werk te reageren op de relatie tussen oorlog en de klimaatcatastrofe. 

Joachim's werk wordt opgemerkt in de (vak)pers en onderscheiden. Zo werd in 2011 aan zijn werk de Charlotte Köhler prijs (aanmoedigingsprijs voor jong talent) toegekend, vijf jaar nadat hij voor zijn afstudeervoorstelling de Ton Lutz prijs voor beste regie won. Oh Polsko was geselecteerd voor de BNG Theaterprijs, en Crashtest Ibsen Volksvijand werd genomineerd voor de Taalunie Toneelschrijfprijs. Voor Bromance kreeg hij de Kaas & Kappes Preis voor Nederlands- Duits theaterteksten voor de jeugd. The Great Warmachine werd dan weer geselecteerd voor het Vlaams Theaterfestival. 

In lessen en workshops deelt Joachim onderzoek, ervaring en praktijk. Van 2012 tot 2015 gaf hij lessen dramaturgie' bij Artez Arnhem en gaf daar ook mee vorm aan de Master of Theater Practices. Voorheen was hij één jaar als kunstenaar-docent aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 2015 werkt hij bij DAS Theater in verschillende rollen: Als adviseur, tutor en gedeputeerd artistiek directeur. Vanaf 2020 is hij ook verbonden aan de acteeropleiding van het Conservatorium in Antwerpen als docent 'podiumschrijven'. Door het geven van lezingen bij verschillende instellingen, tracht hij bij te dragen tot een levendige en onverschrokken kunstenlandschap. Zijn intentie is een genereuze en hechte relatie op te bouwen met een publiek dat zich graag laat verbazen en verrijken door de podiumkunsten.

Contact/ Fanmail  

Malvastraat 7c
3051NH Rotterdam

joachimrobbrecht@gmail.com

Bestuur stichting Showmachine

Sander Boschma (voorzitter), Hester Wolters (penningmeester), Serge Onnen (secretaris)

Projecten die nog geen vermelding hebben op de site :

2015 

-GTA VI : tekst 
Regie : Timothy de Gilde, Productie :  tg Oostpool

2013 

-WTF XMASSHOW OMG : tekst, bij Dood Paard

-King Oeboe : vertaling en bewerking
Regie: Timothy de Gilde, Productie tg Oostpool

-In die Nag : acteur bij Dood Paard,
Tekst : Rob de Graaf.

2011

-Rotterdam Health and Happiness 2020 : Concept en regie
Productiehuis Rotterdam en Erasmus

-Plukt ons! Regie afstudeerproject acteurs Maastricht

-There are people dying : acteur en co-auteur
Regie : Sarah Moeremans, Productiehuis Rotterdam

2009

­-Rashomon Effect : concept, tekst en regie
Toneelgroep Amsterdam en Frascati

-Golden Boy : Dramaturgie en vertaling
Regie : Sarah Moeremans, Productie Theater Antigone

-Venlo : Dramaturgie en tekst
Wunderbaum

2008

-Alleen in je wereld : acteur
Productiehuis Rotterdam, Regie : Sarah Moeremans

-GoemansKroonVandenbrink : tekst en regie
Tg Monk

-Darling you’re free : tekst,
Regie : Sarah Moeremans, Productie : Generale Oost

2007

-VOC- Wijde weelderige wereld : concept, tekst en regie
Oerol festival i.s.m. De Warme Winkel

-Anne Frank leeft en werkt : concept en regie
Productiehuis Frascati

2006

-IJs : concept, tekst en regie
Productiehuis Frascati (toen nog Gasthuis)

-Van Gogh, Leven en Werk : concept, tekst en regie
Productiehuis Frascati (toen nog Gasthuis)